Đây là lứa tuổi bắt đầu làm quen và hòa nhập với môi trường học tập mới. Là một chuyên gia đào tạo về ngôn ngữ, TILA đã phát triển chương trình học tiếng Anh dành cho thiếu nhi hay tiếng Anh tiểu học Primary (6-11 tuổi) tạo cơ hội cho trẻ được thỏa sức khám phá thế giới và tiếp thu kiến thức một cách chủ động và sáng tạo, thông qua bài học với các chủ đề đa dạng.

  • Mỗi bài học là một câu chuyện thực tế truyền cảm hứng.

Xây dựng kỹ năng đọc, viết, kỹ năng làm bài thi quốc tế.