Đây là lứa tuổi mà trẻ có những thay đổi về nhận thức và trở nên độc lập hơn về suy nghĩ.Vì vậy TILA phát triển chương trình tiếng Anh thiếu niên hay tiếng Anh trung học Secondary (11 – 15 tuổi) với mỗi bài học là một cơ hội để học viên được trải nghiệm, ứng dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào cuộc sống.

  • Mở rộng kiến thức và hiểu biết về văn hóa, môi trường và các vấn đề xã hội.
  • Ứng dụng phương pháp học tiếng Anh qua môn học LETS.
  • Kết hợp tham gia các dự án học tập, rèn luyện tính chủ động, sáng tạo.
  • Nâng cao kỹ năng làm bài để tự tin tham gia các kì thi quốc tế.