Đây là thời gian để học viên sẵn sàng trải nghiệm những kỳ thi quốc tế. Việc chuẩn hóa tài liệu học tập và chương trình ôn luyện tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp học viên tự tin hơn và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.Vì vậy TILA phát triển chương trình tiếng Anh IELTS (13 tuổi trở lên) để rèn luyện cho học viên các kiến thức và kỹ năng làm bài thi để đạt được điểm IELTS như mong đợi.

  • Nội dung học bám sát mô hình các kỳ thi IELTS.
  • Hoàn thiện kiến thức và xây dựng kỹ năng chuyên sâu.
  • Thử thách và tích lũy kinh nghiệm qua các kỳ thi thử.
  • Ứng dụng kiến thức công nghệ để ôn luyện hiệu quả.
  • Xây dựng tâm lý vững vàng khi bước vào phòng thi.